AKB groen • infra • water is gespecialiseerd in het uitvoeren en beheren van waterbouwkundige werken zoals:

  •  Het aanleggen en beheren van watergangen
  • Het aanleggen en renoveren van (jacht)havens, inclusief kades en (aanleg)steigers
  • Het plaatsen van stuwen, duikers en bruggen
  • Het realiseren van waterkerende constructies
  • Het maken van beschoeiingen
  • Het uitvoeren van kleinschalige baggerwerkzaamheden
  • Het verbeteren van de waterkwaliteit

Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden is er continue aandacht voor de omgeving en het voorkomen van onnodige schade aan flora, fauna en het milieu.