AKB groen • infra • water is uw partner op het gebied van groenvoorzieningen en cultuurtechnisch werk.

Wij beschikken over jarenlange ervaring met het aanleggen, beheren en onderhouden van:

  • Natuurgebieden
  • Sport- en recreatieterreinen
  • Stadsparken
  • Vijvers
  • Waterbergingen
  • Watergangen
  • Bermen
  • Taluds
  • Natuurvriendelijke oevers

Om deze werkzaamheden in de groene buitenruimte goed te kunnen uitvoeren beschikt AKB groen • infra • water over gespecialiseerd materieel in eigen beheer en wordt indien nodig gebruikt gemaakt van gespecialiseerde onderaannemers. Op deze wijze kunnen we te allen tijde snel en flexibel inspelen op de behoeften en het verder ontzorgen van onze opdrachtgevers.

Het onderhouden, snoeien en rooien van bomen wordt vakkundig uitgevoerd door gecertificeerde European Tree Workers (ETW). Daarbij worden bomen zoveel mogelijk hergebruik. Want hout is een hernieuwbare grondstof welke bijdraagt aan de zogenaamde circulaire economie.