Waterkeringen


Onze organisatie is onder andere gespecialiseerd in het onderhoud van Flora & Fauna. In opdracht van provincies, gemeenten en bedrijfsleven verricht AKB groen • infra • water uiteenlopende (onderhouds-) werkzaamheden voor een grote variëteit aan vegetatie.

Lees verder

Openbaar groen


AKB groen • infra • water heeft het doel haar opdrachtgever zoveel mogelijk werk te ontnemen bij een diversiteit aan grondwerkzaamheden, het positieve imago van onze opdrachtgevers verder te versterken en continue de kwaliteit te waarborgen.


Lees verder

Grondwerk


Wij leveren een bijdrage aan het beheer en onderhoud van waterkeringen. AKB groen • infra • water verricht werkzaamheden ten behoeve van veilige dijken, ecologisch verantwoord werken en kosten effectief zijn.


Lees verder